Producenci
Promocje
Przyczepka rowerowa amortyzowana LEDY
Przyczepka rowerowa amortyzowana LEDY

519,00 zł

Cena regularna: 579,00 zł

Najniższa cena: 539,00 zł
szt.
Przyczepka rowerowa PRO3 skrętna amortyzator
Przyczepka rowerowa PRO3 skrętna amortyzator

539,00 zł

Cena regularna: 619,00 zł

Najniższa cena: 589,00 zł
szt.
Przyczepka amortyzowana czerwono czarna 2 osobowa jogger wózek 3 W 1 LED
Przyczepka amortyzowana czerwono czarna 2 osobowa jogger wózek 3 W 1 LED

539,00 zł

Cena regularna: 589,00 zł

Najniższa cena: 579,00 zł
szt.
Bezpieczne zakupy
  • Różne formy płatności
  • Gwarantowany zwrot pieniędzy (14 dni na zwrot towaru)
  • Szyfrowane dane i transakcje

Reklamacje i zwroty

czas na zwrot: 14 dni
 
adres do zwrotu:
F.H. Angel
ul. Prusa 6
80-209 Chwaszczyno
Telefon: 530-521-788
 
 
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia, termin wynosi 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia. Sprzedający również ma 14 dni na zwrot środków kupującemu. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej na adres:
 
F.H. Angel
ul. Prusa 6
80-209 Chwaszczyno
Telefon: 530-521-788
 
lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@sklepangel.pl
 
Składając reklamację mogą Państwo skorzystać ze wzoru dostępnego poniżej:
 
"Imię oraz nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:
Nazwa i adres przedsiębiorcy: F.H. Angel Mariola Szczepkowska, ul. Śląska 51/81, 81-304, Gdynia, kontakt@sklepangel.pl
 
Adres do odesłania Towaru: F.H. Angel ul. Bolesława Prusa 6, 80-209 Chwaszczyno, telefon: 530-521-788
 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 
Ja/My(*) ......................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 1. 2. 3. 4. 5.
 
Data odbioru Towaru (ów):............................ (data odbioru zamówienia od przewoźnika / z Punktu Odbioru)
 
Proszę / prosimy (*) o zwrot środków na niżej podany numer rachunku bankowego: ......................................................
 
Data:
 
Miejscowość:
 
Podpis konsumenta: (*) - niepotrzebne skreślić"
 
Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sprzedawcy oraz korzystania ze Sklepu.
Reklamację można składać w formie elektronicznej na adres kontakt@sklepangel.pl lub pisemnie na adres firmowy. Reklamacja powinna zawierać:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
- zdjęcia reklamowanego przedmiotu,

O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.
Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Nabywca może w tym celu skorzystać z poniższego wzoru oświadczenia:

"Imię oraz nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:
Nazwa i adres przedsiębiorcy: Firma Handlowa "Angel" Mariola Szczepkowska, ul. Śląska 51/81, 81-304 Gdynia, kontakt@sklepangel.pl

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja/My(*) ......................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
1.
2.
3.
4.
5.

Data odbioru Towaru (ów):............................ (data odbioru zamówienia od przewoźnika / z Punktu Odbioru)

Proszę / prosimy (*) o zwrot środków na niżej podany numer rachunku bankowego:
......................................................

Data:
Miejscowość:
Podpis konsumenta:

(*) – niepotrzebne skreślić"

WAŻNE: adres do zwrotu towaru:
F.H. Angel
Bolesława Prusa 6
80-209 Chwaszczyno
530-521-788

W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.
Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

GWARANCJA

I. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarantem jakości towaru jest Firma Handlowa "Angel" Mariola Szczepkowska, ul. Śląska 51/81, 81-304 Gdynia, NIP: 5861169677.
2. Gwarancja jest udzielona jedynie na towary, które zostały sprzedane przez F.H. "Angel" Mariola Szczepkowska na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Gwarancja udzielona jest na okres roku od daty otrzymania produktu.
4. Ze względu na nieprofesjonalny charakter produktu, gwarancja udzielana jest tylko i wyłącznie konsumentowi, tj. osobie fizycznej, która nabywa produkt do użytku prywatnego, niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub zawodową. Dla przedsiębiorców gwarancję i rękojmię wyłącza się.
5. W momencie wystąpienia wady lub uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie to zgłosić Sprzedawcy. Należy zaprzestać korzystania z produktu aby uniknąć pogłębienia wady lub uszkodzeń.
6. Gwarancja będzie świadczona po spełnieniu poniższych warunków:
6.1 przesłaniu zgłoszenia reklamacyjnego na adres mailowy: kontakt@sklepangel.pl lub drogą listową na adres: Bolesława Prusa 6, 80-209 Chwaszczyno.
6.2 uwzględnieniu w zgłoszeniu reklamacyjnym poniższych informacji: dane osobowe oraz adresowe kontrahenta, dane kontaktowe, data zakupu towaru, powód zgłoszenia reklamacyjnego, fotografie uwzględniające reklamowane elementy pod warunkiem, że wada jest widoczna, a także załączeniu dowodu zakupu (paragon).
7. Dalszy proces zgłoszenia gwarancyjnego ustalany jest indywidualnie przez podmiot Firma Handlowa "Angel". Odpowiedź na zgłoszenie gwarancyjne zostanie udzielona w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź zostanie przesłana na adres mailowy kontrahenta lub listownie na adres podany w danych kontaktowych.

II.GWARANCJĄ SPRZEDAWCY NIE SĄ OBJĘTE:

1. Uszkodzenia powstałe podczas nieprawidłowego montażu.
2. Uszkodzenia wynikające z użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niedostatecznej dbałości o produkt. Przykładowo są to wady wynikające ze zużycia, skutków wilgoci, pozostawienia zbyt blisko źródła wysokiej temperatury, stosowania niewłaściwych środków czyszczących oraz konserwujących, siadanie lub stawanie na podnóżku lub podgłówku, podnoszenie się na podłokietnikach, stawania na płozach itp.
3. Uszkodzenia powstałe lub pogłębione poprzez dalsze użytkowanie produktu już po zauważeniu wady lub uszkodzenia przez Kupującego.
4. Uszkodzenia produktu powstałe w sposób mechaniczny, przykładowo poprzez uderzenie, przewrócenie lub zbyt mocny nacisk.
5. Uszkodzenia powstałe podczas transportu i przeładunku produktu. Punkt ten nie dotyczy przewozów zleconych przez Firma Handlowa "Angel" Mariola Szczepkowska.
6. Produkty, przy których dokonywano samodzielnie przeróbek i napraw wykonywanych przez osoby do tego nieuprawnione.
7. Naturalne zmarszczenia skóry i materiału powstałe w trakcie prawidłowego użytkowania, a wynikające z właściwości wkładu piankowego.
8. Odkształcenia części wkładu piankowego powstałe w wyniku użytkowania mebla.
9. Różnice w odcieniu koloru materiału lub tworzywa, jeżeli pochodzą z różnych serii produkcyjnych i nabywane są przez Kupującego sukcesywnie.
10. Wszystkie cechy świadczące o prawdziwości skóry naturalnej - tj. dopuszczalne różnice w fakturze i odcieniu skóry, zmarszczki, niewielkie pofałdowania itp.
11. Elementy plastikowe oraz drewniane, które nie zostały sprawdzone przy odbiorze produktu od przewoźnika.
12. Wady oraz uszkodzenia w wyniku których obniżona została cena produktu.
13. Różnice w odcieniu materiału.
14. Wady które nie zmniejszają walorów użytkowych oraz estetycznych produktu.
15. Zapach wyrobu wynikający z zapachu surowców użytych do jego produkcji.
16. Różnice w twardości oparcia i siedziska.
17. Komfort użytkowania mebla, wynikający z rodzaju użytych surowców (np. grubość wkładu piankowego, gęstość pianki tapicerskiej).
18. Niektóre wysokogatunkowe materiały oraz elementy drewniane mienią się w promieniach światła jakby miały różne odcienie. Nie jest to powód do reklamacji, a cecha charakterystyczna dla tych materiałów oraz elementów drewnianych.
19. Odbarwienia, przebarwienia, zmiany kolorystyczne związane z przenoszeniem pigmentu z odzieży na produkt, a także inne zabrudzenia powstałe w wyniku nienależytego użytkowania.
20. Skutki naturalnej eksploatacji towaru (w tym wszelkiego rodzaju zarysowania, ubytki w lakierze, materiale).
21. Stwierdzenie innej przyczyny usterki lub uszkodzenia, nie wynikającej z wad produktu.
22 Dalsza odsprzedaż lub przeniesienie własności na osobę trzecią.
23. Niespełnienie wymogów formalnych, takich jak przekroczenie okresu gwarancyjnego, niepoprawne zgłoszenie reklamacji.
III. POPRAWNA EKSPLOATACJA I UŻYTKOWANIE PRODUKTÓW
1. Uwagi dotyczące użytkowania produktów posiadających elementy wykonane z tworzywa sztucznego ABS (plastik).
1.1 Produkt należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 30°C.
1.2 Produkt może być użytkowany po 2 godzinach od rozpakowania w miejscu przeznaczenia z przyczyny konieczności wyrównania temperatury towaru.
2. Uwagi dotyczące użytkowania produktów posiadających elementy wykonane ze skóry naturalnej oraz ekologicznej.
2.1 Produkty nie powinny stać blisko grzejników oraz innych zródeł ciepła.
2.2 Skóra wymaga ochrony przed różnymi czynnikami mogącymi spowodować odbarwienia lub przetłuszczenia.
Należy unikać kontaktu skóry z takimi czynnikami jak:
pot, tłuszcz z włosów, kosmetyki, kurz, chemia gospodarcza lub zwyczajne przesuszenie.
W związku z tym konserwacji skóry należy dokonywać specjalnymi środkami pielęgnacyjnymi, które tworzą powłokę ochronną, odporną na wodę i substancje oleiste.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl